PetchFarm เพขรฟาร์ม
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
01619หนุ่ม : เพชรมงคล petchfarm [ 22/05/2016 - 11:33 - ดู 61 - ตอบ 1/แทรก 4 ] [ย้อนหลัง 7 วัน]

01618ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 75 วัน -- 250459 petchfarm [ 25/04/2016 - 11:57 - ดู 192 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01617ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 70 วัน petchfarm [ 18/04/2016 - 13:46 - ดู 210 - ตอบ 4/แทรก 13 ]
01616ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 55 วัน petchfarm [ 5/04/2016 - 00:39 - ดู 205 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
01615ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 135 วัน petchfarm [ 4/04/2016 - 13:00 - ดู 262 - ตอบ 5/แทรก 14 ]
01614ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 85 วัน petchfarm [ 4/04/2016 - 12:49 - ดู 205 - ตอบ 6/แทรก 16 ]
01613ง่อน 100 เทาขอนแก่น .... อายุ 75 วัน petchfarm [ 20/03/2016 - 13:45 - ดู 244 - ตอบ 5/แทรก 12 ]
01612PF59048 : หนุ่ม 8,5 เดือน (ง่อน-ก๋อย+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 31/01/2016 - 14:14 - ดู 324 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01611PF59047 : หนุ่ม 8.5 เดือน (ง่อน-ก๋อย+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 31/01/2016 - 14:10 - ดู 187 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
01610PF59054 : สาว 8.5 เดือน (ง่อน-ก๋อย+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 20/01/2016 - 11:53 - ดู 161 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01609PF59053 : สาว 8.5 เดือน (ง่อน-ก๋อย+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 20/01/2016 - 11:51 - ดู 120 - ตอบ 1/แทรก 2 ]
01608ตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข่ [ 12/01/2016 - 07:02 - ดู 94 - ตอบ 0 ]
01607PF59045 : หนุ่ม 7 เดือน (ง่อน+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 6/01/2016 - 12:27 - ดู 276 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01606PF59044 : หนุ่ม 8 เดือน (ง่อน-ก๋อย+พม่า-บราซิล) petchfarm [ 6/01/2016 - 12:12 - ดู 185 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01605รหัส R035 : ง่อน 100 อายุ 95 วัน เพศผู้ petchfarm [ 1/12/2015 - 13:20 - ดู 526 - ตอบ 1 ]
01604รหัส R033 : ง่อน 100 อายุ 95 วัน เพศผู้ petchfarm [ 1/12/2015 - 13:18 - ดู 298 - ตอบ 1 ]
01603หมายเลข 5867 ก๋อย+ง่อน+ม่า อายุ 9 เดือน petchfarm [ 12/11/2015 - 13:40 - ดู 268 - ตอบ 2 ]
01602หมายเลข 5866 พม่า+ง่อน 2.7 กก. petchfarm [ 9/11/2015 - 13:40 - ดู 259 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01601สาว ง่อน 100 อายุ 8 เดือน เหล่าเทาขอนแก่น petchfarm [ 1/11/2015 - 13:04 - ดู 554 - ตอบ 3/แทรก 5 ]
01600PF5860 เหล่าเพชรมงคล petchfarm [ 3/09/2015 - 13:18 - ดู 466 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01599PF5862 เหล่าเพชรมงคล petchfarm [ 3/09/2015 - 13:14 - ดู 314 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01598PF58061-หนุ่มคัดแล้ว petchfarm [ 3/09/2015 - 13:08 - ดู 455 - ตอบ 1/แทรก 2 ]
01597หนุ่ม ก๋อย - ง่อน - ม่า petchfarm [ 13/08/2015 - 13:36 - ดู 393 - ตอบ 1/แทรก 11 ]
01596เด็กโต เทาขอนแก่น 3 เดือน petchfarm [ 13/08/2015 - 11:10 - ดู 464 - ตอบ 2/แทรก 4 ]
01595หนุ่มเทาขอนแก่น 9.5 เดือน petchfarm [ 13/08/2015 - 11:03 - ดู 599 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01594ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 3 เดือนเศษ petchfarm [ 21/06/2015 - 15:06 - ดู 716 - ตอบ 4/แทรก 11 ]
01593ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 3 เดือน petchfarm [ 15/06/2015 - 11:40 - ดู 339 - ตอบ 4/แทรก 13 ]
01592ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 3.5 เดือน petchfarm [ 15/06/2015 - 11:36 - ดู 319 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
01591ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 7.5 เดือน petchfarm [ 15/06/2015 - 11:33 - ดู 779 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
01590PF5811-หนุ่มคัดแล้ว ก๋อย+ง่อย+ม่า 8 เดือน petchfarm [ 9/06/2015 - 13:22 - ดู 363 - ตอบ 5/แทรก 4 ]
01589พม่า+ง่อน 9 เดือน พร้อมไข่ petchfarm [ 3/06/2015 - 13:13 - ดู 261 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01588พ่อพันธ์ง่อน 100 (ลูกยักษ์เขียว) petchfarm [ 18/05/2015 - 03:57 - ดู 909 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
01587ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 2.5 เดือน petchfarm [ 18/05/2015 - 03:23 - ดู 320 - ตอบ 3/แทรก 5 ]
01586ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 4.5 เดือน petchfarm [ 18/05/2015 - 03:13 - ดู 716 - ตอบ 5/แทรก 4 ]
01585ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่นอายุ 3.5 เดือน petchfarm [ 19/04/2015 - 07:52 - ดู 493 - ตอบ 12/แทรก 26 ]
01584แนะนำพม่าสายลูกนอกครับแผลคม พญาตองซู [ 31/03/2015 - 10:37 - ดู 250 - ตอบ 3 ]
01583ไข่ไมาฟัก หนุ่ม [ 16/02/2015 - 09:42 - ดู 143 - ตอบ 1 ]
01582หนุ่ม ง่อน + ก๋อย สองตัว petchfarm [ 18/01/2015 - 13:02 - ดู 580 - ตอบ 1/แทรก 6 ]
01581ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่น petchfarm [ 11/01/2015 - 22:50 - ดู 758 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01580ง่อน 100 เทาขอนแก่น 4 เดือน petchfarm [ 23/12/2014 - 12:39 - ดู 575 - ตอบ 6/แทรก 9 ]
01579แบ่ง...ง่อน100สนธิ+17ยก อายุประมาณเกือบๆ4เดือน โอนครนายก [ 9/12/2014 - 03:50 - ดู 724 - ตอบ 0/แทรก 7 ]
01578พม่า+ง่อน อายุ 22 เดือน สถิติ 4 ไฟท์ ไม่เคยเต็มอันสอง petchfarm [ 7/12/2014 - 13:46 - ดู 551 - ตอบ 4/แทรก 4 ]
01576หนุ่ม พม่า + ง่อน NM576 petchfarm [ 1/12/2014 - 13:00 - ดู 375 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01575หนุ่ม พม่า + ง่อน NM575 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:53 - ดู 290 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01574หนุ่ม พม่า + ง่อน NM574 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:48 - ดู 231 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01573หนุ่ม พม่า+ ง่อน + ก๋อย NMK571 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:42 - ดู 234 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01572ง่อน 100 อายุ 4.5 เดือน petchfarm [ 24/11/2014 - 04:46 - ดู 555 - ตอบ 6/แทรก 14 ]
01571ง่อน 100 อายุ 6 เดือน petchfarm [ 24/11/2014 - 04:44 - ดู 610 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01570สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบปลาสวยงาม petchfarm [ 19/11/2014 - 06:59 - ดู 185 - ตอบ 0 ]
01569หนุ่ม NM573 ง่อน+ม่า petchfarm [ 18/11/2014 - 14:00 - ดู 199 - ตอบ 0 ]
01568หนุ่ม NM572 ง่อน+ม่า petchfarm [ 18/11/2014 - 13:57 - ดู 174 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
01567หนุ่มใหญ่ NK577 ง่อน+ก๋อย petchfarm [ 18/11/2014 - 13:50 - ดู 256 - ตอบ 0 ]
01566ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17ยก petchfarm [ 18/11/2014 - 12:51 - ดู 450 - ตอบ 6 ]
01565ง่อน 100 เทาขอนแก่น petchfarm [ 18/11/2014 - 07:15 - ดู 338 - ตอบ 3/แทรก 3 ]
01564ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17 ยก อายุ 4 เดือน petchfarm [ 29/09/2014 - 02:29 - ดู 384 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01563ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 3 เดือน petchfarm [ 29/09/2014 - 02:16 - ดู 248 - ตอบ 5/แทรก 8 ]
01562หนุ่ม+สาว ตระกูลเพชรมงคล อายุ 9 เดือน petchfarm [ 8/09/2014 - 04:06 - ดู 587 - ตอบ 3/แทรก 12 ]
01561***** แจ้งเพื่อสมาชิก ***** วันทิตย์ที่ 7 กันยายน ลงไก่หนุ่ม+สาว ทายาทเจ้าหมาไน petchfarm [ 5/09/2014 - 01:28 - ดู 274 - ตอบ 3 ]
01560ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17 ยก อายุ 3 เดือน petchfarm [ 1/09/2014 - 10:16 - ดู 490 - ตอบ 8/แทรก 10 ]
01559ง่อน 100 อายุ 4.5 เดือน petchfarm [ 1/09/2014 - 10:13 - ดู 405 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01558ง่อน 100 อายุ 5 เดือน (เทาขอนแก่+17ยก) petchfarm [ 4/08/2014 - 01:50 - ดู 810 - ตอบ 6/แทรก 4 ]
01557ง่อน 100 อายุ 105 วัน petchfarm [ 28/07/2014 - 12:28 - ดู 550 - ตอบ 4/แทรก 12 ]
01556มี***่อนสาวพร้อมไข่สีเทา สายเทาขอนแก่น ไหมครับ คนรักง่อน [ 13/07/2014 - 13:41 - ดู 323 - ตอบ 2 ]
01555PF57025-ปล้ำคัดแล้ว petchfarm [ 7/07/2014 - 14:21 - ดู 599 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01554PF57024-หนุ่มปล้ำคัดแล้ว petchfarm [ 7/07/2014 - 14:16 - ดู 492 - ตอบ 2/แทรก 4 ]
01553ง่อน 100__Update รูป petchfarm [ 6/07/2014 - 22:46 - ดู 680 - ตอบ 5/แทรก 6 ]
01552แจ้ครั้งแรก ก.วิมานเมฆ [ 6/07/2014 - 15:40 - ดู 175 - ตอบ 0 ]
01551PF57023-หนุ่ม พม่า+ง่อน--Update Clip petchfarm [ 15/06/2014 - 12:16 - ดู 496 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01550PF57022-หนุ่ม พม่า+ง่อน petchfarm [ 15/06/2014 - 12:13 - ดู 306 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01549ง่อน 100 เทาขอนแก่น+17ยก อาย 90 วัน petchfarm [ 15/06/2014 - 12:07 - ดู 573 - ตอบ 2/แทรก 7 ]
01548ง่อน 100 อายุ 60 วัน petchfarm [ 2/06/2014 - 11:25 - ดู 414 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01547ง่อน 100 อายุ 80 วัน petchfarm [ 2/06/2014 - 10:59 - ดู 421 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01546ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 55 วัน petchfarm [ 26/05/2014 - 01:17 - ดู 375 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
01545ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 75 วัน petchfarm [ 26/05/2014 - 01:12 - ดู 388 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01544แม่พันธ์ ...ง่อน+ก๋อย ไข่แล้ว 2 ชุด petchfarm [ 13/05/2014 - 14:05 - ดู 418 - ตอบ 2/แทรก 6 ]
01543PF57021--หนุ่ม พม่า+ง่อน petchfarm [ 7/05/2014 - 14:32 - ดู 500 - ตอบ 7/แทรก 8 ]
01542วัยรุ่น...ทายาท จอมเทพ petchfarm [ 28/04/2014 - 03:14 - ดู 510 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01541วัยรุ่น..ทายาทหมาไน petchfarm [ 28/04/2014 - 03:04 - ดู 460 - ตอบ 5/แทรก 14 ]
01540PF57019 พร้อมชน--Update petchfarm [ 27/04/2014 - 14:23 - ดู 580 - ตอบ 4/แทรก 12 ]
01539PF57016 พร้อมชน petchfarm [ 27/04/2014 - 14:19 - ดู 398 - ตอบ 1/แทรก 5 ]
01538หนุ่ม 2,45 กก. อายุ 8 เดือน--Update petchfarm [ 15/04/2014 - 12:35 - ดู 467 - ตอบ 1/แทรก 8 ]
01537สว้สดีปีไหม่ไทย ครับ petchfarm [ 13/04/2014 - 13:36 - ดู 144 - ตอบ 1 ]
01536หนุ่มใหญ่พร้อมไล่แข็ง 3 อัน---เพิ่มClip คับ petchfarm [ 7/04/2014 - 15:45 - ดู 628 - ตอบ 3/แทรก 10 ]
01535ง่อน100 เทาขอนแก่น อายุ 78 วัน petchfarm [ 7/04/2014 - 15:19 - ดู 641 - ตอบ 4/แทรก 17 ]
01534แบ่งพ่อพันธุ์ ม่าง่อน(รอยโต) โอนครนายก [ 3/04/2014 - 02:56 - ดู 458 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01533แม่พันธุ์ตระกูลเพชรมงคล petchfarm [ 30/03/2014 - 13:27 - ดู 353 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01532วัยรุ่น พม่า+ง่อน ...5.5 เดือน petchfarm [ 30/03/2014 - 13:20 - ดู 356 - ตอบ 3/แทรก 7 ]
01531วัยรุ่นตระกูลเพชรมงคล ....5.5 เดือน petchfarm [ 30/03/2014 - 13:06 - ดู 330 - ตอบ 5/แทรก 13 ]
01530สำหรับผู้สนใจง่อนร้อย 481+เทาขอนแก่น เดช [ 19/03/2014 - 07:53 - ดู 658 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01529แม่พันธ์แบบแข้งโหดๆๆๆ...ราคาเบาๆ petchfarm [ 18/03/2014 - 14:16 - ดู 687 - ตอบ 3/แทรก 12 ]
01528ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 77 วัน petchfarm [ 18/03/2014 - 14:09 - ดู 515 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01527หนุ่มพร้อมชน petchfarm [ 13/03/2014 - 14:44 - ดู 561 - ตอบ 3/แทรก 9 ]
01526พ่อพันธุ์ง่อน 100 petchfarm [ 13/03/2014 - 14:32 - ดู 1063 - ตอบ 4/แทรก 9 ]
01525ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 55 วัน petchfarm [ 13/03/2014 - 14:13 - ดู 415 - ตอบ 4/แทรก 11 ]
01524ฝากคุณเพียว ครับ petchfarm [ 19/02/2014 - 00:16 - ดู 429 - ตอบ 2/แทรก 11 ]
01523ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 45 วัน petchfarm [ 14/02/2014 - 00:03 - ดู 599 - ตอบ 1/แทรก 6 ]
01522จองนะครับ สรศักดิ์ คำวัง [ 10/02/2014 - 08:33 - ดู 235 - ตอบ 0 ]
01521หนุ่มหล่อ พม่า+ง่อน petchfarm [ 9/02/2014 - 10:15 - ดู 532 - ตอบ 7/แทรก 13 ]
01520ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่น petchfarm [ 8/02/2014 - 00:40 - ดู 803 - ตอบ 5/แทรก 15 ]
01519ฝากคุณนนท์ ครับ petchfarm [ 5/02/2014 - 14:19 - ดู 244 - ตอบ 4/แทรก 6 ]
01518หนุ่ม...พม่า-ง่อน ... พร้อมเตรียมไล่แข็ง petchfarm [ 5/02/2014 - 05:00 - ดู 443 - ตอบ 2/แทรก 7 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

PetchFarm.com